Технически съвети: Струговане

Отстраняване на неизправности Струговане

Анализ на механизма на отказ и коригиращи действия

  проблем

Проблемът с износването на ръбовете причинява лоша грапавост на повърхността

Коригиращи действия

Намалете скоростта Vc
Използвайте по-висока степен на устойчивост на износване
Нанесете клас с покритие

  проблем

Проблеми с натрошаване: причинява лоша грапавост на повърхността и проблем с износването на ръбовете

Коригиращи действия

Използвайте по-силен клас
Помислете за подготовката на ръбовете
Увеличете водещия ъгъл
Намалете подаването в началото на рязането

  проблем

Топлинна деформация: причинява лоша грапавост на повърхността и счупен режещ ръб

Коригиращи действия

Използвайте повече охлаждаща течност
Намалете скоростта
Намалете дълбочината на рязане

  проблем

Дълбочина на рязане

Коригиращи действия

Промяна на водещия ъгъл
Помислете за подготовката на ръбовете
Преминете към клас металокерамика